• จำนวนนักเรียนตลอดปี ()
เดือน
โรงเรียน
ชนิดกีฬา
ปีการศึกษา
01(พ.ค.)
02(มิ.ย.)
03(ก.ค.)
04(ส.ค.)
05(ก.ย.)
06(ต.ค.)
07(พ.ย.)
08(ธ.ค.)
09(ม.ค.)
10(ก.พ.)
11(มี.ค.)
12(เม.ย.)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ฟุตบอลชาย ม.1 2562
 • 24
 • 24
 • 24
 • 24
 • 24
 • 24
 • 24
 • 24
 • 24
 • 24
 • 24
 • 24
  ฟุตบอลชาย ม.2 2562
 • 26
 • 26
 • 26
 • 26
 • 26
 • 26
 • 26
 • 26
 • 26
 • 26
 • 26
 • 26
  ฟุตบอลชาย ม.3 2562
 • 29
 • 29
 • 29
 • 29
 • 29
 • 29
 • 29
 • 29
 • 29
 • 29
 • 29
 • 29
  ฟุตบอลชาย ม.4 2562
 • 24
 • 24
 • 24
 • 24
 • 24
 • 24
 • 24
 • 24
 • 24
 • 24
 • 24
 • 24
  ฟุตบอลชาย ม.5 2562
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
  ฟุตบอลชาย ม.6 2562
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
  วอลเลย์บอล ม.1 2562
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
  วอลเลย์บอล ม.2 2562
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
  วอลเลย์บอล ม.3 2562
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
  วอลเลย์บอล ม.4 2562
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
  วอลเลย์บอล ม.5 2562
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
  วอลเลย์บอล ม.6 2562
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
ผลรวม
 • 187
 • 187
 • 187
 • 187
 • 187
 • 187
 • 187
 • 187
 • 187
 • 187
 • 187
 • 187
©2018-2019 Office of the Basic Education Commission. All rights reserved.(Powered by narathip.pongpisan@gmail.com)